2019-11-26

Urząd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Rypinie

 

ul. Warszawska 38a , 87 – 500 Rypin

Infolinia COVID - 19 +48 222 500 115

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w  Rypinie

 

ul. Warszawska 38a , 87 – 500 Rypin

Infolinia COVID - 19 +48 222 500 115

                

email: sekretariat@psserypin.pl

      psse.rypin@pis.gov.pl

 

www.facebook.com\psserypin https://twitter.com/psserypin www.psserypin.pl

 

Numery  telefonów  wewnętrznych

Komórka  organizacyjna  /  stanowisko  pracy

Telefon wewnętrzny poprzez  centralę

Sekretariat

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracy i Płacy

21, 22

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny

23

Samodzielne  Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

24

Sekcja Higieny Żywności , Żywienia  i PU

25

Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy

Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca  Prawny

26

Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego  Nadzoru  Sanitarnego

27

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

28

Sekcja  Nadzoru Przeciwepidemicznego  

29

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się