2019-11-26

Obszar właściwości

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   (Dz. U.  z 2019r. poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu rypińskiego należącego do województwa kujawsko – pomorskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej  w Rypinie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 w/w  Ustawy , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie  może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Rypinie do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 

Powiat rypiński znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, na historycznej ziemi dobrzyńskiej. W skład powiatu wchodzą: miasto Rypin oraz 5 gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk.

 

Dane GUS dotyczące powiatu rypińskiego (na dzień 30.06.2018r.):

Powiat rypiński

Liczba mieszkańców

43851

obszar powiatu

586 km2

Miasto Rypin

Liczba mieszkańców

16420

Obszar miasta

10 km2

Gmina Brzuze

Liczba mieszkańców

5330

Obszar gminy

87 km2

Gmina Rogowo

Liczba mieszkańców

4730

Obszar gminy

141 km2

Gmina Rypin

Liczba mieszkańców

7482

Obszar gminy

132 km2

Gmina Skrwilno

Liczba mieszkańców

5926

Obszar gminy

123 km2

Gmina Wąpielsk

Liczba mieszkańców

3963

Obszar gminy

93km2

     

 

Pod bieżącym nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rypinie w 2019r. znajduje się 1034 obiekty.

 

W 2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rypinie wykonano: 1102 kontrole ; pobrano 236 próbek do badań ; wykonano 809 pomiarów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się