Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 16


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Deklaracja dostępności witryny www.psserypin.bip.gov.pl BEATA GRABOWSKA 2020-09-23 zobacz
2 Regulamin organizacyjny Marcin Żołnowski 2020-06-19 zobacz
3 Treści wystąpień i ocen Marcin Żołnowski 2019-12-23 zobacz
4 Budżet Marcin Żołnowski 2019-12-23 zobacz
5 Archiwa Marcin Żołnowski 2019-12-23 zobacz
6 Godziny urzędowania Marcin Żołnowski 2019-12-10 zobacz
7 Organizacja Marcin Żołnowski 2019-12-10 zobacz
8 Majątek Skarbu Państwa Marcin Żołnowski 2019-12-10 zobacz
9 Statut Marcin Żołnowski 2019-12-05 zobacz
10 Status prawny Marcin Żołnowski 2019-12-05 zobacz
11 Podstawy prawne działania Marcin Żołnowski 2019-12-05 zobacz
12 Kierownictwo Marcin Żołnowski 2019-12-05 zobacz
13 Obszar właściwości Marcin Żołnowski 2019-11-26 zobacz
14 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Marcin Żołnowski 2019-11-26 zobacz
15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Marcin Żołnowski 2019-11-26 zobacz
16 Urząd Marcin Żołnowski 2019-11-26 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się